Dzīvo vesels Ogres novadā!

Par Oveselība

Veselības veicināšana ir process, kas ļauj cilvēkiem uzlabot veselību un palielināt kontroli pār to.

Ogres novada Sporta centra veselības veicināšanas nodaļas jeb Oveselība misija ir veicināt veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos un nostiprināšanos Ogres novada iedzīvotāju vidū, paaugstinot viņu dzīves kvalitāti.

Lai īstenotu misiju, Oveselība komanda ikdienā izglīto Ogres novada iedzīvotājus veselības veicināšanas jautājumos, piedāvājot kvalitatīvus dažāda satura un formas pasākumus, kas rosina veidot un attīstīt veselīga dzīvesveida paradumus ikdienā.

Visas izglītojošās aktivitātes tiek īstenotas, ņemot vērā Oveselība vērtības:

VESELĪBA

Mūsuprāt, laba veselība nodrošina garu, laimīgu un jēgpilnu mūžu ikvienam. Tāpēc ir svarīgi zināt, kā kontrolēt savu fizisko, psihoemocionālo un sociālo veselību. Mēs organizējam veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, kas nodrošina gan šīs zināšanas, gan arī praktiskās iemaņas dzīvesveida paradumu maiņai.

MĒRĶTIECĪBA

Mēs izvirzām mērķus, kas veicina Ogres novada iedzīvotāju interesi un vēlmi par savas veselības uzlabošanu un nostiprināšanu. Mēs nepārtraukti pilnveidojam savas zināšanas un prasmes, lai kvalitatīvi un radoši strādātu sava novada iedzīvotāju labā.

ATBILDĪBA

Mūsu vēlme – gara un kvalitatīva dzīve ikvienam Ogres novada iedzīvotājam. Tāpēc ar augstu atbildības sajūtu darām savu darbu, piedāvājot daudzpusīgas veselību veicinošas aktivitātes profesionālu speciālistu vadībā. Un aicinām ikvienu atbildīgi izturēties gan pret savu, gan līdzcilvēku fizisko, emocionālo un sociālo veselību.

SADARBĪBA

Mēs gribam un protam būt, dzīvot un strādāt kopā, jo apzināmies, ka tā var sasniegt vairāk. Prasme sadarboties ir ļoti būtisks faktors mērķu sasniegšanai, tāpēc mēs sadarbojamies katru dienu – savā komandā, ar mūsu pasākumu dalībniekiem, kā arī mūsu partneriem: visām pašvaldības struktūrvienībās, uzņēmējiem, dažādu jomu speciālistiem u.tml. Ar visiem, kas grib līdzdarboties veselīga dzīvesveida ideju ieviešanā ikvienā dzīves jomā.

Pasākumi

Kontakti

Adrese

Brīvības iela 44, Ogre (18. kabinets)
Apmeklējumu lūdzam iepriekš pieteikt.

E-pasts

oveseliba@ogresnovads.lv

Seko mums
Iesakām ieskatīties: