Pirmie absolventi Oveselība Jauno pasniedzēju fakultātē

By sanita.celmina

14.aprīlī konferences “Veselīga labsajūta dzīves kvalitātei” ietvaros tika sveikti brīvprātīgie jaunieši no dažādām Ogres novada skolām,  kas no februāra aktīvi darbojušies Oveselība Jauno pasniedzēju fakultātē. Oveselība Jauno pasniedzēju fakultātes mērķis ir sagatavot un izglītot jauniešus, lai nākotnē tie vadītu nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, tai skaitā par atkarību, saviem vienaudžiem.

Pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā notika trīs Oveselība organizētas diennakts nometnes jauniešiem “Esi brīvs no atkarībām”, tajās dalību ņēma arī šie jaunieši un, saprotot tēmas aktuālitāti, nolēma tālāk daboties Oveselība Jauno pasniedzēju fakultātē.

Jauniešu uzdevums bija sagatavot 40 minūšu garu nodarbību par kādu no tēmām veselīga dzīvesveida veicināšanai (līdzatkarība, seksuāli reproduktīvā veselība, atkarības, e-cigaretes u.c.), kuru 11. aprīlī prezentēja cits citam un izveidotai vērtēšanas komisijai. Komisijas pārstāvji bija Oveselība darbinieki – Ilze Čiščakova, Judīte Stāvus un Sanita Celmiņa,  kā arī Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Ieva Švēde, Ogres novada Sporta centra sporta pasākumu organizators Andris Krauja un ONSC sporta izglītības metodiķe Lienīte Otersone. Nodarbības vērtēja gan komisija gan pārējie jaunieši, tika sniegta atgriezeniskā saite pēc noteiktiem kritērijiem.

Oveselība Jauno pasniedzēju fakultātes nodarbībās tika apskatītas šādas tēmas:

 • Nodarbību sagatavošanas un vadīšanas metodika,
 • Pasniedzējam nepieciešamo prasmju attīstīšana,
 • Nodarbības demonstrējums par izvēlēto tēmu,
 • Fakti un kopsakarības par atkarībām,
 • Atkarīgas personas portrets,
 • Atkarību ietekme uz attiecībām un ģimeni,
 • Ekperiments “Paspiest roku nikotīnam”,
 • Jautājumi, atbildes, tiesiskie aspekti likuma priekšā,
 • Veselīgs uzturs veselīgam dzīvesveidam skolēna ikdienā,
 • Fizisko aktivitāšu izvēle un nozīme personības attīstībā,
 • Seksuāli reproduktīvā veselība dažādos skolēna vecuma posmos,
 • HIV/ AIDS profilakse.

Šobrīd jauniešu veidotās nodarbības, ņemot vērā ietekumus un komentārus, ar mentoru palīdzību tiek pieslīpētas un uzlabotas, lai jaunajā mācību gadā varētu uzsākt šo nodarbību vadīšanu Ogres novada skolās.

Apliecinājumus par dalību Oveselība Jauno pasniedzēju fakultātes mācībās saņēma jaunieši no Ogres Valsts tehnikuma, Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres 1.vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Madlienas vidusskolas, Ogresgala pamatskolas un Ķeguma vidusskolas.

Informatīvu prezentāciju par kādu no veselīga dzīvesveida veicināšanas tēmām pēc dalības diennakts nometnē “Esi brīvs no atkarībām” sagatavoja un saviem skolas biedriem novadīja arī trīs Valdemāra pamatskolas audzēkņi un viena Lielvārdes pamatskolas skolniece.

No sirds lepojamies par Jauno pasniedzēju fakultātes dalībnieku iniciatīvu, neatlaidību un vēlmi darboties veselīgāka dzīvesveida veicināšanai mūsu novadā!

Paldies par atbalstu SIA “Fazer Latvija”.

Informācija par Oveselība rīkotajiem pasākumiem atrodama mūsu mājas lapā: www.oveselibaogre.lv, kā arī Oveselība Facebook kontā.