Atskats uz Oveselības ikgadēji organizēto Pasaules Veselības dienai veltītu konferenci “Veselība – mana atbildība dzīvē un darbā!”, 2023.gada 8.decembrī

2023.gada 8.decembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā norisinājās Oveselības ikgadēji organizētā Pasaules Veselības dienai veltīta konference “Veselība – mana atbildība dzīvē un darbā!”. Pulcējot vairāk nekā 70 dalībniekus, konferencē pieaicinātie dažādu jomu eksperti vispusīgi dalījās pieredzē un savās zināšanās par veselību darbā un ikdienā, akcentējot personīgās atbildības uzņemšanās nozīmi. Ar aizraujošu stāstu par dzīves vadīšanu uzstājās uzņēmēja ar 18 gadu ilgu pieredzi starptautiskajā biznesā un integrālā prāta trenere – Lilita Beķere. L.Beķere dalījās savās zināšanās par spēju dzīvot, vadoties pēc savām vērtībām un principiem un sasniedzot savus mērķus, kas mūsdienās ir liels izaicinājums. Uzņēmēja atgādināja par vērtīgu spēju atrast līdzsvaru visās savās dzīves jomās, uzsverot, ka tas ir nebeidzams process. Taču tikai apzinoties, ka harmoniska dzīves vide ir atkarīga no katra paša darbībām un izvēlēm, mēs kļūstam par savas dzīves saimniekiem. Ar stāstu “Harmonija darba attiecībās” konferenci turpināja pārmaiņu un personāla vadības konsultants, organizāciju attīstības centra “Spring Valley” vadītājs – Jānis Gredzens. Šodienas neskaidrajā globālajā situācijā, kad militārie, politiskie un ekonomiskie izaicinājumi mums apkārt arvien pieaug, kļūst arvien sarežģītāk veiksmīgi darboties un plānot savu dzīvi. Jānis dalījās savās pārdomās, kā veiksmīgi vadīt un noturēt trauslo robežu starp izaicinājumiem darbā un aktivitātēm privātajā dzīvē, kā arī aktualizēja sadarbības un komunikācijas nozīmīgumu veiksmīgas un veselīgas organizācijas darbībā. Vērtīgs konferences dalībniekiem bija arī atgādinājums par svarīgu prasmi, kas nepieciešama, lai aizstāvētu savas robežas: spēja pateikt “Nē” darbiem un lietām, kas nevirza uz mērķi un neveicina līdzsvarotas dzīves uzturēšanu. Pēc gardas kafijas pauzes, jaukām satikšanās vai iepazīšanās sarunām konference turpinājās ar geštaltterapeites un psiholoģijas doktorantes Elīna Zelčānes stāstu “Kas ir dzīvesspēks un kā to attīstīt”. Elīna pastāstīja, kas īsti ir dzīvesspēks un ko mēs katrs varam darīt, lai to vairotu. Ņemot vērā, ka mūsu ikdiena nav iedomājama bez dažādām likstām un stresoriem – brīžos, kad dzīve mūs “triec pie zemes”, dzīvesspēks palīdz kā kaučuka bumbiņai atlēkt atpakaļ un dažkārt pat piedzīvot iekšēju izaugsmi. Sniegtie praktiskie ieteikumi, kā pareizi attīstīt dzīvesspēku – neapšaubāmi noderēs ikdienā! Konferences noslēgumā zinātņu doktore psiholoģijā, kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste un supervizore Marija Ābeltiņa savā stāstā “Kā neizdegt darbā, mācībās un ģimenē?” atgādināja, ka izdegšana var mūs piemeklēt ne tikai darbā, bet arī mācībās vai esot vecāka lomā. Marija uzvēra gan profesionālās, gan akadēmiskās un vecāku izdegšanas pazīmes, iepazīstinot konferences dalībniekus ar vides apstākļiem un personīgiem ieradumiem, kas var sekmēt izdegšanu un tieši pretēji – palīdzēt no tās izvairīties. Noslēgumā Marija vērsa uzmanību uz palīdzības iespējām izdegšanas gadījumā un profilaktiskajiem pasākumiem, kas veicami, lai nepieļautu problēmas rašanos. Pateicamies konferences dalībniekiem par pozitīvo enerģiju pasākumā! Paldies par atbalstu SIA “Fazer Latvija”. Oveselība konferenci organizēja, īstenojot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031). Dzīvo vesels Ogres novadā!   Zemāk neliels foto atskats, kā mums gāja konferencē!        

Jauniešu diennakts nometne “Esi brīvs un vesels!” 23.-24.oktobrī

Rudens brīvlaika nedēļā no 23.-24.oktobrim Ogres novada jaunieši saturīgi un radoši pavadījuši divas dienas Oveselība organizētajā diennakts izglītojošā nometnē jauniešiem “Esi brīvs un vesels!” Ķegumā! Diennakts nometnes mērķis bija rosināt jauniešus izprast veselīga dzīvesveida, t.sk.mentālās veselības nozīmi dzīves kvalitātes uzturēšanai. Nometnē jaunieši papildināja savas zināšanas par mentālo veselību, stresa vadīšanu, atkarību profilaksi un veselīgajiem ieradumiem dzīves kvalitates uzturēšanai, kā arī veselīgā uztura nozīmi emocionālai labsajūtai un uzlaboja savas prasmes uzstāties, prezentēt, ietekmēt un iedvēsmot. Starp izglītojošām nodarbībām jaunieši izspēlēja dažādas saliedēšanās un draudzības spēles, kopīgi pagatavoja veselīgu maltīti, vakaru pavadīja patīkamās sarunās, savukārt rītā modās ar spirdzinošu rīta vingrošanas nodarbību. Oveselība nometni organizēja, īstenojot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031).                                                      

Pirmie absolventi Oveselība Jauno pasniedzēju fakultātē

14.aprīlī konferences “Veselīga labsajūta dzīves kvalitātei” ietvaros tika sveikti brīvprātīgie jaunieši no dažādām Ogres novada skolām,  kas no februāra aktīvi darbojušies Oveselība Jauno pasniedzēju fakultātē. Oveselība Jauno pasniedzēju fakultātes mērķis ir sagatavot un izglītot jauniešus, lai nākotnē tie vadītu nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, tai skaitā par atkarību, saviem vienaudžiem. Pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā notika trīs Oveselība organizētas diennakts nometnes jauniešiem “Esi brīvs no atkarībām”, tajās dalību ņēma arī šie jaunieši un, saprotot tēmas aktuālitāti, nolēma tālāk daboties Oveselība Jauno pasniedzēju fakultātē. Jauniešu uzdevums bija sagatavot 40 minūšu garu nodarbību par kādu no tēmām veselīga dzīvesveida veicināšanai (līdzatkarība, seksuāli reproduktīvā veselība, atkarības, e-cigaretes u.c.), kuru 11. aprīlī prezentēja cits citam un izveidotai vērtēšanas komisijai. Komisijas pārstāvji bija Oveselība darbinieki – Ilze Čiščakova, Judīte Stāvus un Sanita Celmiņa,  kā arī Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Ieva Švēde, Ogres novada Sporta centra sporta pasākumu organizators Andris Krauja un ONSC sporta izglītības metodiķe Lienīte Otersone. Nodarbības vērtēja gan komisija gan pārējie jaunieši, tika sniegta atgriezeniskā saite pēc noteiktiem kritērijiem. Oveselība Jauno pasniedzēju fakultātes nodarbībās tika apskatītas šādas tēmas: Nodarbību sagatavošanas un vadīšanas metodika, Pasniedzējam nepieciešamo prasmju attīstīšana, Nodarbības demonstrējums par izvēlēto tēmu, Fakti un kopsakarības par atkarībām, Atkarīgas personas portrets, Atkarību ietekme uz attiecībām un ģimeni, Ekperiments “Paspiest roku nikotīnam”, Jautājumi, atbildes, tiesiskie aspekti likuma priekšā, Veselīgs uzturs veselīgam dzīvesveidam skolēna ikdienā, Fizisko aktivitāšu izvēle un nozīme personības attīstībā, Seksuāli reproduktīvā veselība dažādos skolēna vecuma posmos, HIV/ AIDS profilakse. Šobrīd jauniešu veidotās nodarbības, ņemot vērā ietekumus un komentārus, ar mentoru palīdzību tiek pieslīpētas un uzlabotas, lai jaunajā mācību gadā varētu uzsākt šo nodarbību vadīšanu Ogres novada skolās. Apliecinājumus par dalību Oveselība Jauno pasniedzēju fakultātes mācībās saņēma jaunieši no Ogres Valsts tehnikuma, Ogres Valsts ģimnāzijas, Ogres 1.vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Madlienas vidusskolas, Ogresgala pamatskolas un Ķeguma vidusskolas. Informatīvu prezentāciju par kādu no veselīga dzīvesveida veicināšanas tēmām pēc dalības diennakts nometnē “Esi brīvs no atkarībām” sagatavoja un saviem skolas biedriem novadīja arī trīs Valdemāra pamatskolas audzēkņi un viena Lielvārdes pamatskolas skolniece. No sirds lepojamies par Jauno pasniedzēju fakultātes dalībnieku iniciatīvu, neatlaidību un vēlmi darboties veselīgāka dzīvesveida veicināšanai mūsu novadā! Paldies par atbalstu SIA “Fazer Latvija”. Informācija par Oveselība rīkotajiem pasākumiem atrodama mūsu mājas lapā: www.oveselibaogre.lv, kā arī Oveselība Facebook kontā.

Atbalsta grupas nodarbība vecākiem, kuri audzina pusaudžus

Komunikācijas plaisa starp pusaudžiem un viņu vecākiem, šķiet, nav nekas neparasts. Arī tas, ka viens no galvenajiem šo domstarpību cēloņiem ir atšķirīgie uzskati par pastāvīguma un neatkarības robežām. Būtiski arī ņemt vērā, ka nesaskaņas veidojas arī starp pašiem pusaudžiem un viņi bieži var justies nepieņemti un vientuļi. Perspektīvā tas var negatīvi ietekmēt ne vien viņu veselību, bet arī personīgo izaugsmi un dzīves kvalitāti. Līdzšinējā pieredze liecina, ka vecāki ne vienmēr ir gatavi saprast savu pusaudzi, viņa iekšējos pārdzīvojumus un risināt ar viņa “krīzēm” saistītos jautājumus. Nereti vecākiem arī nav tam nepieciešamo zināšanu. Taču pusaudžiem vecāku atbalsts ir ļoti nepieciešams pat tad, ja viņi paši to noliedz! Kā izprast pusaudzi – viņa iekšējo pasauli, vēlmes un vajadzības? Kā runāt ar pusaudzi, lai viņš sadzirdētu? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem iespējams rast, konsultējoties ar speciālistiem un daloties savstarpējā pieredzē. Oveselība nodarbības organizē, realizējot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031). Nodarbība notiks 20. septembrī Lielvārdes pamatskolā, Avotu ielā 2. Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta. Pieteikums