Atbalsta grupas nodarbība vecākiem, kuri audzina pusaudžus

By Zane Aperāne
Komunikācijas plaisa starp pusaudžiem un viņu vecākiem, šķiet, nav nekas neparasts. Arī tas, ka viens no galvenajiem šo domstarpību cēloņiem ir atšķirīgie uzskati par pastāvīguma un neatkarības robežām.
Būtiski arī ņemt vērā, ka nesaskaņas veidojas arī starp pašiem pusaudžiem un viņi bieži var justies nepieņemti un vientuļi. Perspektīvā tas var negatīvi ietekmēt ne vien viņu veselību, bet arī personīgo izaugsmi un dzīves kvalitāti.
Līdzšinējā pieredze liecina, ka vecāki ne vienmēr ir gatavi saprast savu pusaudzi, viņa iekšējos pārdzīvojumus un risināt ar viņa “krīzēm” saistītos jautājumus. Nereti vecākiem arī nav tam nepieciešamo zināšanu. Taču pusaudžiem vecāku atbalsts ir ļoti nepieciešams pat tad, ja viņi paši to noliedz!
Kā izprast pusaudzi – viņa iekšējo pasauli, vēlmes un vajadzības? Kā runāt ar pusaudzi, lai viņš sadzirdētu? Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem iespējams rast, konsultējoties ar speciālistiem un daloties savstarpējā pieredzē.
Oveselība nodarbības organizē, realizējot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

Nodarbība notiks 20. septembrī Lielvārdes pamatskolā, Avotu ielā 2.

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta.

Pieteikums