Veselības veicināšanas nodarbības “Veselīgi ieradumi un atkarību profilakse” 10.-12.klašu skolēniem.

By Jekaterina

📌Šajā mācību gadā Oveselība sadarbībā ar Ogres novada izglītības pārvaldi sāka realizēt veselības veicināšanas nodarbības visās novada vidusskolās un Ogres valsts ģimnāzijā 10.–12. klašu skolēniem. Viena no veselības veicināšanas nodarbību tēmām ir “Veselīgi ieradumi un atkarību profilakse”.

Veselības veicināšanas nodarbības par tēmu “Veselīgi ieradumi un atkarību profilakse” izglītības iestādēs tiek īstenotas sākot ar 2023.gada 2.oktobri. Nodarbību mērķis ir sniegt informāciju jauniešiem par ieradumu veidošanos, to attīstību un mainīšanu, atkarību izraisošajām vielām un procesiem, to negatīvo ietekmi uz cilvēka garīgo un fizisko veselību.

Atkarību izraisošo vielu lietošana, aizraušanās ar azartspēlēm un datorspēlēm, un to izraisītā procesu atkarība ir viena no izplatītākajām 21.gadsimta problēmām. Visaktuālākā šī problēma ir tieši pusaudžu un jauniešu vidū. Pusaudžu un jauniešu vecuma periodā joprojām tiek attīstītas svarīgas dzīves prasmes un aktualizēti identitātes un vērtību jautājumi. Līdz ar to, ja jaunieši sāk eksperimentēt ar atkarību izraisošām vielām ar mērķi iederēties vai iegūt draugus, viņi var neapzināti uzsākt potenciāli dzīvībai bīstamu ieradumu, kas var atstāt sekas visas dzīves garumā. Ir pierādīts, ka atkarību prevencijai ir īpaši kritiska nozīme skolas vecuma bērniem (Hawkins, 1976).

Nodarbību laikā tiek veicinātas jauniešu prasmes rūpēties par savu veselību un pieņemt savai dzīvei un veselībai labvēlīgus lēmumus.

Nodarbības norises metodes ir diskusija, spēle un citas aktivitātes, kas palīdz kopīgi izprast tēmas par atkarību rašanās cēloņiem, agrīnu atkarības izraisošo vielu un procesu pazīmju atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām.

📍Veselības veicināšanas nodarbību “Veselīgi ieradumi un atkarību profilakse” pārrunātās tēmas:

*Alternatīvas atkarību izraisošu vielu lietošanai;

*Apreibinošu vielu ietekme un riski gan pašam lietotājam, gan tuviniekiem;

*Līdzatkarība;

*Vienaudžu spiediens, mediju ietekme;

*Viedierīču atkarība un tās sekas.

 

Nodarbības tiek realizētas sadarbībā ar biedrību «Papardes zieds.

Dzīvo vesels Ogres novadā!