Ogres novada sporta centra darbinieki, tai skaitā Oveselība darbinieki, apguva prasmes darbam ar 10.-12.klašu skolēniem apmācībās par veselīgu attiecību veidošanu “Kā mācēt attiecības?”

By Jekaterina

26.janvārī Ogres novada sporta centra darbinieki, tai skaitā Oveselība darbinieki, un jauno pasniedzēju fakultātes absolventi apguva centra MARTA vadītās 6 (astronomisko) stundu apmācības darbam ar 10.-12.klašu skolēniem par veselīgu attiecību veidošanu “Kā mācēt attiecības?”.

Pilnveidotās kompetences mācību laikā:

  • Zināšanas par tēmāmseksuālā un reproduktīvā veselība, kontracepcija, piekrišana, drošas un veselīgas savstarpējās attiecības.
  • Prasmes nodarbību vadīšanā 10.-12.klašu skolēniem, izmantojot neformālās izglītības metodes