Atskats par Oveselības darbību 2022. gadā

By sanita.celmina
Ogres novadā 2022. gadā esam realizējuši:
  • 703 pasākumus ESF projekta ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros;
  • 88 pasākumus no pašvaldības budžeta.
  • Mūsu organizētos notikumus ir apmeklējuši 7744 iedzīvotāji!
Dzīvo vesels Ogres novadā!