Diennakts nometne jauniešiem “Esi brīvs no atkarībām!”

By Zane Aperāne

Oveselība sadarbībā ar biedrību “Esi brīvs” 4.-5. novembrī Ogresgala Tautas namā un pamatskolā organizēja diennnakts nometni jauniešiem “Esi brīvs no atkarībām”.

Jaunieši divu dienu laikā iedziļinājās zināmajā un nezināmajā, sķietamajā un paradoksālajā par atkarībām, analizēja dažādus gadījumus. Izmantojot spēles elementus un personisko pieredzi, jaunieši šķetināja atkarības cēloņsakarības, kā arī dažādās analīzēs un diskusijās stiprināja viens otra attieksmi par labu kristiskai spriestspējai.

Nometnes noslēgumā jaunieši atzina, ka ļoti uzrunājis filmas “Caur adatu” stāsts un tikšanās tiešsaistē ar vairs nelietojošu atkarīgo un iespēja viņam uzdot jautājumus. Vēl jaunieši nometnē aizrāvušies ar sadarbības spēlēm, patikusi saliedēšanās un iespēja pārvarēt sevī kautrīgumu publiski uzstāties un būt komunikablam.

Jaunieši sacīja, ka pēc nometnes līdzi sev paņems iegūtās zināšanas par dažādiem atkarību veidiem, kas rosina būt uzmanīgākiem savās izvēlēs, kad runa ir par atkarību izraisošām vielām vai nodarbēm. Noderēs arī zināšanas prezentāciju veidošanā un stundu veidošanā, lai par atkarību tēmu varētu pastāstīt saviem vienaudžiem skolā.

Oveselība nometni organizēja, īstenojot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031).