Aprīlī notikušas nodarbības skolēniem par seksuāli reproduktīvo veselību

By sanita.celmina
Oveselība, sadarbībā ar biedrību “DIA+LOGS”, aprīlī organizēja nodarbības “Seksuāli reproduktīvā veselība” Ogres novada skolās. Nodarbību mērķis – izglītot bērnus/pusaudžus, lai vairotu viņu zināšanas  un izpratni par pusaudžu vecumposmu, fizioloģiskajām, emocionālajām un cita veida pārmaiņām, kas notiek šajā vecumposmā.

Nodarbību tēmas: dzimumnobriešana/ riski, sekas/ attiecību veidošana, atbildība.

Nodarbībās, kas tika vadītas 5., 6. klašu skolēniem, tika apskatīti ar dzimumnobriešanu saistītie temati – fiziskās izmaiņas, emocionālās izmaiņas, higiēna, profilakse, kā arī nedaudz aktualizēti seksuālās un reproduktīvās veselības temati – inficēšanās riski, profilakse.

Savukārt 7., 8. un 9.kl. skolēniem tika sniegts neliels ieskats dzimumnobriešanā, vairāk akcentējot seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumus- inficēšanās riski, statistika, profilakse, kontracepcijas veidi, atbildība, cēloņi un sekas.

Tika ņemtas vērā vecumposma atšķirības un vajadzības, sagatavojot nodarbību plānu. Kā arī lektori, vadot nodarbības, vērtēja konkrētās auditorijas jau esošās zināšanas, interesi un uztveri, pielāgoja tēmas uzsvarus un aktivitāšu piemērotību.

Secinājumi:

Šādas nodarbības, pielāgotas vecumposmam, būtu nepieciešams nodrošināt jauniešiem katru gadu, sākot ar 5.klasi. Bet pilnīgi noteikti šādas nodarbības nepieciešamas posmā, kad iestājas pubertāte. Nezināmā, jaunā ir daudz – pieaugšana ir izaicinājums un tāpēc ir ļoti vēlama mērķorientēta komunikācija (saruna) ar jauniešiem par viņiem tik aktuālo tēmu viņiem drošā un uzticību rosinošā vidē ar cilvēku, kurš pārzina šos jautājumus un var sniegt korektu informāciju.

Oveselība nodarbības organizēja, īstenojot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

Nodarbības vadīja biedrības “DIA+LOGS” lektori.

Informācija par Oveselība rīkotajiem pasākumiem atrodama mūsu mājas lapā: www.oveselibaogre.lv, kā arī Oveselība Facebook kontā.