17. marts – Pasaules miega diena

Katru gadu marta trešajā piektdienā (šogad 17. martā) tiek atzīmēta Pasaules miega diena ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par veselīgu miegu, kā arī tā ieguvumiem veselībai.  Šogad Pasaules miega dienas tēma ir “Miegs ir būtisks veselības priekšnosacījums” (ang. val. Sleep is Essential for Health). Tāpat kā veselīgam uzturam, fiziskajām aktivitātēm u.c. veselību veicinošām aktivitātēm, arī pietiekamam un kvalitatīvam miegam ir nozīmīga loma cilvēka fiziskās, psihiskās un sociālās labklājības nodrošināšanā un uzturēšanā. Šogad Pasaules miega dienas ietvaros Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti ir izstrādājuši infografiku par miega traucējumiem, skaidrojot miega traucējumu rašanās galvenos iemeslus un ilgstošu miega traucējumu potenciālās sekas. Šeit iespējams papildus iepazīties ar citiem informatīvajiem materiāliem par miega tēmu: SPKC mājaslapas saturs par miega traucējumiem Brošūra “Kas ir miega traucējumi?” Infografika “Veselīgs miegs: guli labi – jūties labi!” https://www.veselapasaule.lv/lv/lasitava/miegs#saistitie-simptomi