Oveselība

Notiek Pasākumi ielāde

« Visi Pasākumi

  • Šis notikums ir pagājis.

Atbalsta grupa vecākiem, kuri audzina pusaudžus.

Kā saglabāt emocionālo līdzsvaru attiecībās ar savu pusaudzi? Aicinām to noskaidrot atbalsta grupas nodarbībā!

Komunikācijas plaisa starp pusaudžiem un viņu vecākiem, šķiet, nav nekas neparasts. Arī tas, ka viens no galvenajiem šo domstarpību cēloņiem ir atšķirīgie uzskati par pastāvīguma un neatkarības robežām.

Būtiski arī ņemt vērā, ka nesaskaņas veidojas arī starp pašiem pusaudžiem un viņi bieži var justies nepieņemti un vientuļi. Perspektīvā tas var negatīvi ietekmēt ne vien viņu veselību, bet arī personīgo izaugsmi un dzīves kvalitāti.

Līdzšinējā pieredze liecina, ka vecāki ne vienmēr ir gatavi saprast savu pusaudzi, viņa iekšējos pārdzīvojumus un risināt ar viņa “krīzēm” saistītos jautājumus. Nereti vecākiem arī nav tam nepieciešamo zināšanu. Taču pusaudžiem vecāku atbalsts ir ļoti nepieciešams pat tad, ja viņi paši to noliedz!

Aicinām vecākus uz atbalsta grupas nodarbību otrdien 29.augustā plkst. 18.30!

Tiekamies Oveselības telpās Brīvības ielā 44, Ogrē.

Dalība bez maksas

Oveselība nodarbību organizē ar Ogres novada pašvaldības un ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) atbalstu.

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja reģistrēšanās ir obligāta.

Pieteikums