Konkurss “Vai mana peldvieta ir droša”! 3.-6.klašu izglītojamajiem

By Jekaterina
Atgādinām par iespēju 3.-6.klašu izglītojamajiem piedalīties konkursā “Vai mana peldvieta ir droša”!
Iesākoties skolēnu vasaras brīvlaikam, atgādinām par iespēju piedalīties Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) konkursā vispārējās izglītības iestāžu 3.-6. klašu izglītojamajiem “Vai mana peldvieta ir droša?”, kura mērķis ir veicināt izglītojamo izpratni par drošas peldvietas pamatprincipiem un rosināt izglītojamos un viņu vecākus/aizbildņus izvērtēt drošības apstākļus izglītojamā izvēlētā peldvietā.
Lai piedalītos konkursā[1]
  1. Katram Konkursa dalībniekam kopā ar vecākiem/aizbildņiem jādodas uz izglītojamā izvēlētu peldvietu[2].
  2. Katram Konkursa dalībniekam jāizvērtē izvēlētā peldvieta, izmantojot sagatavoto peldvietas novērtēšanas anketu. Pēc peldvietas novērtēšanas anketas aizpildīšanas brīvā teksta formā latviešu valodā jāapraksta secinājumi par peldvietas drošību un jāsniedz priekšlikumi, kā uzlabot situāciju peldvietā (līdz 150 vārdiem).
  3. Izvēlētajai peldvietai jāizdomā radošs nosaukums.
  4. Izvēlētā peldvieta jānofotografē[3] pēc iespējas augstākā kvalitātē un jāiesniedz .jpg, .png vai .pdf formātā.
  5. Aizpildīta peldvietas novērtēšanas anketa, fotogrāfija/-as un papildinformācija (konkursa dalībnieka vārds, uzvārds, skolas un klases nosaukums, dzīvesvietas/izglītības iestādes adrese, saziņas e-pasta adrese[4]) jānosūta uz e-pastu konkurss@spkc.gov.lv līdz 14.jūnija plkst. 23.59.
Kāpēc rosināt izglītojamos piedalīties konkursā?
  • Konkursa dalībniekiem būs lieliska iespēja pilnveidot zināšanas par drošas peldvietas pamatprincipiem.
  • 3 labākie radošo darbu autori no 3.–4. un 5.–6. klašu grupas iegūs praktiskas un lieliskas individuālās balvas.
  • Katrs konkursa dalībnieks iegūs pateicības rakstu elektroniskā formātā.
Iedvesmai un zināšanu pilnveidei aicinām iepazīties ar Slimību profilakses un kontroles centra izstrādāto animācijas video “Esi ūdensdrošs” un 360 grādu virtuālo video tūri par drošību pie un uz ūdens. Lai veiksmīgāk izvērtētu riskus peldvietā, aicinām aizpildīt Starptautiskās ūdens drošības dienas ietvaros izveidotās darba lapas.
Sīkāka informācija par konkursu pieejama SPKC mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/pargalvibas-cena-nelec#konkurss-vai-mana-peldvieta-ir-drosa
Jautājumu gadījumā rakstiet konkurss@spkc.gov.lv!